serac

Custom Search

บทความที่ได้รับความนิยม

Wikipedia

ผลการค้นหา

ค้นพบเมืองโบราณอายุเก่าแก่ 2,500 ปี ในกรีซ

🏤ค้นพบเมืองโบราณอายุเก่าแก่ 2,500 ปี 
ในกรีซ
ทีมนักประวัติศาสตร์ค้นพบเมืองโบราณที่เนินเขาแห่งหนึ่ง ใกล้กับกรุงเอเธนส์ มีทั้งเศษซากปรักหักพัง ร่องรอยของถนน รวมทั้งเครื่องปั้นดินเผาอายุเก่าแก่ก่อนคริสตกาล
ทีมนักวิจัยประวัติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย Gothenburg ประกาศการค้นพบเมืองโบราณแห่งหนึ่ง ที่ตั้งอยู่บริเวณเนินเขา 
ใกล้กับกรุงเอเธนส์ ในกรีซ ซึ่งพวกเขาเชื่อกันว่าเมืองนี้มีอายุเก่าแก่มากถึง 2,500 ปี
Robin Rönnlund นักศึกษาปริญญาเอกในสาขาโบราณคดี และประวัติศาสตร์โบราณถึงกับประหลาดใจที่เมืองอันลึกลับนี้ ไม่เคยถูกค้นพบมาก่อน โดยตัวเขาผู้เป็นหัวหน้าทีมวิจัยกล่าวว่า ซากปรักหักพังที่เคยเชื่อกันว่าเป็นร่องรอยของการตั้งถิ่นฐาน แท้จริงแล้วมันคือเมืองโบราณเมืองหนึ่ง

Rönnlund และทีมงานเดินทางมายังบริเวณดังกล่าวเพื่อศึกษาวิจัยโปรเจคอื่น เมื่อปีที่แล้ว จนนำมาสู่การค้นพบครั้งใหม่นี้โดยบังเอิญ ร่องรอยที่พบนั้นมีซากปรักหักพังของหอคอย และกำแพงเมือง รวมไปถึงจัตุรัสกลางเมือง และถนนอีกด้วย นั่นทำให้เชื่อกันว่าเมืองๆนี้เป็นเมืองใหญ่อยู่พอตัว

ทางทีมงานตัดสินใจที่จะหลีกเลี่ยงการตรวจสอบด้วยการขุดค้น และจะใช้เทคโนโลยีการสแกนเรดาห์แทน เพื่อหาว่าเมืองๆนี้ซ่อนความลับอะไรเอาไว้
นอกจากนั้นยังมีการค้นพบเครื่องปั้นดินเผาโบราณ และเหรียญในบริเวณเมือง ซึ่งช่วยให้ทางทีมงานสามารถคำนวณอายุของเมืองได้ง่ายขึ้น ซึ่งวัตุโบราณบางชิ้นที่พบนั้นมีอายุเก่าแก่ถึง 500 ปีก่อนคริสตกาล

"เมืองนี้น่าจะรุ่งเรืองในช่วง 400 - 300 ปี ก่อนคริสตกาล ก่อนที่ทั้งเมืองจะถูกทิ้งร้างด้วยเหตุผลบางอย่าง ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าเป็นผลกระทบจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในโรมันขณะนั้นเช่นกัน" Rönnlund กล่าว

รายการบล็อกของฉัน